Vynechat navigaci.

Hazard: Zmiňuje se Bible někde o hazardu?

V Bibli nejsou texty, které by se zmiňovaly konkrétně o hazardu. Přesto v ní najdeme dostatek veršů, jež vystihují podstatu tohoto problému. Zde jsou některé z nich:

Poslední přikázání Desatera (Exodus 20,17) se týká závisti – a ta bývá příčinou mnohých našich problémů. Jedním z důvodů, proč lidé hrají hazardní hry a zapojují se do loterie, je totiž jejich závist: závidí peníze, které je možné snadno a rychle získat. V 1. listu Timoteovi 6,10 se říká, že „kořenem všeho toho zla je láska k penězům“. Tato slova evokují vidinu rychlé výhry v loterii i hráčskou posedlost. Ale jde v nich ještě o víc. Bůh dal každému z nás určitá obdarování, mezi které mimo jiné patří i čas, peníze a vliv. Jednou se bude muset každý člověk zpovídat z toho, jak s těmito dary naložil. Navíc, pokud tito lidé plýtvají svými prostředky a jsou nezodpovědní, doplácí na jejich jednání rodina, která mnohdy zůstává bez prostředků k zajištění svých základních potřeb.

Ježíš v evangeliu podle Matouše 6,21 říká: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Ty, kteří se nechají zavléci do závislosti na hazardu, peníze nakonec umoří. V jednom podobenství Ježíš mluví o boháči, který tolik zbohatl, že musel zbořit své stodoly a nechat si postavit větší. Jistě si vzpomínáte, že ten muž ještě té noci zemřel. Marnost takového jednání Ježíš vystihl otázkou: „A čí bude to, co nashromáždil?“ (Lukáš 12,20)

Jak asi víte, některé církve schvalují bingo a další loterie jako prostředek k získání peněz pro charitativní účely. Na druhé straně je mnoho opatrných křesťanů, kteří projevují svou nelibost vůči hazardu jakéhokoliv druhu, ať je to loterie, automaty, závody koní či psů, sázky, ruleta, poker, nebo i házení korunou o to, kdo zaplatí minerálku. Tito křesťané berou vážně slova zapsaná u Matouše 7,16: „Po jejich ovoci je poznáte.“

Jaký je dopad hazardních her? Ještě když Tom Dewey pracoval jako guvernér, napsal zákonodárcům v New Yorku toto varování: „Celá historie legalizace hazardu v naší zemi i mimo ni prokázala, že to nepřineslo nic víc než jen bídu, zločinnost, rozpad rodin, snížení morálních a etických zásad a v konečném důsledku i nižší životní úroveň a strádání všech obyvatel naší země.“ Hazardní hráč se stává stejně tak závislým na této vzrušující zábavě jako alkoholik na své sklence či narkoman na svých drogách.

Tím hlavním, co by si měl každý uvědomit, je skutečnost, že obojí, jak čas, tak i peníze, patří Pánu Bohu. „Bylo za vás zaplaceno výkupné.“ (1. Korintským 6,20) V Bibli Ježíš vypráví podobenství o hřivnách, ve kterém svěřil pán jednomu služebníku 5 hřiven (peněz), druhému 3 a poslednímu 1 hřivnu. Ten poslední ukryl svou hřivnu v zemi. Pán odjel na dlouhou cestu, a když se vrátil, šel se přesvědčit, jak s nimi kdo hospodařil. Oba služebníci těmito hřivnami vydělali další peníze. Poslední svou hřivnu však nezúročil. Pán se na něj rozzlobil a i tu jednu hřivnu mu vzal. Jak by se asi pán zachoval, kdyby ji úplně ztratil? Pokud by ti čas a peníze patřily, pak bychom mohli říct: „Riskuj, jak se ti zachce, je to tvoje věc.“ Ale hazardovat s penězi, které ti nepatří, a ztrácet čas který také není tvůj, to z člověka v Božích očích nedělá nic jiného než zloděje. (Viz 1. Korintským 6,9–10)

Jednou jsem četl zajímavou statistiku: „Dejme tomu, že člověk má šanci 1 ku 10 milionům vyhrát hlavní cenu ve Státní loterii. Zatímco když vyjedete z domu autem a urazíte 1 kilometr, pravděpodobnost, že dojde k osudné havárii, je 1 ku 1 milionu.“ Možná že tyto údaje nejsou zcela přesné, ale přesto stojí za zamyšlení.

Guvernér Washburn z Wiskonsinu ve své výroční zprávě ze dne 9. ledna roku 1873 prohlásil: „Zdá se, že je třeba přijmout nějaký zákon, který by zastavil nárůst hazardních hráčů na školách. Jsou opravdu všude. Dokonce i v církvi se (nevědomky) někdy dějí takové sbírky. Pořádají se ziskové koncerty, překvapení a tomboly na podporu náboženských nebo charitativních projektů. Jejich pravým zájmem však bývá získat peníze či majetek snadno a bez práce. Je to nedůstojné, demoralizující a opojné zvláště pro mladé lidi. Jestliže se vážení lidé angažují v těchto aktivitách a neberou v potaz své svědomí jen kvůli vidinám velkých peněz, pak se není čemu divit, když se mládež v našem státě stále častěji zaplétá do zvyklostí, které se tvoří z nadšení u hazardních her.“ Jestliže tato slova byla pronesena už v roce 1873, oč silněji by měla zaznít dnes, kdy je možné sázet a tipovat výsledky téměř všeho, od sportovního utkání po výsledek voleb!

Modlete se, aby vám Bůh pomohl zbavovat se závislostí a dobře hospodařit s propůjčenými dary. On je tou jedinou pomocí, kterou hledáte.