Vynechat navigaci.

Lotova žena: Jak se jmenovala Lotova žena?

Jméno Lotovy ženy nám Bible neprozrazuje. Tato žena vystupuje v příběhu Lota a jeho útěku ze Sodomy. Je o ní zmínka v Genesis 19,15-17, kde má nařízeno uprchnout spolu s manželem a dcerami z odsouzeného města. Cizí poslové - andělé - na ně naléhají, aby svůj váhavý odchod urychlili. Ve verši 26. pak jako jediná ze všech čtyř prchajících neuposlechne varování, ohlédne se zpět a vzápětí se promění v "solný sloup". V evangeliu podle Lukáše Ježíš použil tuto událost jako příklad neposlušnosti, která spolu s morálním úpadkem vede k nevyhnutelnému konci a odsouzení. "Vzpomeňte si na Lotovu ženu. Jediné ohlédnutí po Sodomě ji stálo život. Kdo lpí na svém pozemském životě ztratí všechno, ale kdo ho odevzdá Bohu, bude zachráněn." (Lukáš 17,32.33 - SNC) To jsou tedy jediné dvě biblické zmínky o této osobě.