Vynechat navigaci.

Kristovo utrpení: Co to s námi dělá?

Bible učí, že se přizpůsobujeme tomu, na co se díváme. (Přísloví 23,7) Je zde vlastně popsán zákon lidské mysli, který říká, že se měníme podle toho, čím se zabýváme. Každý člověk, se kterým se setkáváme, a každá událost, kterou zažijeme, nás v konečném důsledku pozitivně či negativně ovlivní. Je ovšem pravda, že máme přirozený sklon sledovat a pamatovat si více události negativní.

Písmo svaté se také zmiňuje o negativní stránce života, protože je součástí reality, ale nevěnuje se jí více, než je zapotřebí. Satan a jeho metody, kterými získává a ovlivňuje lidi, jsou tedy pevnou součástí Písma svatého. Může se ale stát, že se člověk na tuto část Bible začne soustředit do takové míry, že se tomu začne podobat. Násilí, lži, zabíjení, zrada, pýcha, závist a další zlé charakterové vlastnosti, jež jsou zde zjeveny proto, aby se ukázalo, jak se k nim zachoval Ježíš během svého života zde na zemi, se usídlí v jeho mysli a způsobí zkreslené vnímání skutečností a nakonec i přesvědčení, že zlu se ubráníme jedině zlem.

V celém Písmu, a zvlášť na životě Ježíšově však spatřujeme jiné vlastnosti než v projevech satana: laskavost, odpuštění, pokoru, pravdivost, právo a milosrdenství. Když se budeme vystavovat satanovým negativním povahovým stránkám, v důsledku nás to k němu jen připodobní. Jakmile však strávíme více času nad Biblí pod vedením Ducha svatého, budeme si schopni udržet vyvážený pohled na obě stránky reálného života. Výsledkem takového počínání bude, že se budeme více a více podobat Ježíši. Jak úžasná to bude změna!

Ježíš mnohdy učil zástupy lidí duchovním ponaučením tak, že používal principy z fyzického světa jako vizuální pomůcky. Ti, kdo mu naslouchali, si však jen zřídkakdy povšimli něčeho více než jen těchto názorných příkladů. Bude film Mela Gibsona „Utrpení Krista“ napořád vypalovat do naší emotivně naladěné mysli zkrvavený obraz Kristovy smrti, čímž zatemní hluboké duchovní lekce, jež se nám nabízejí ze studia nad uceleným biblickým podáním o Kristově životě zde na zemi?

Nemělo by tomu být raději tak, že jakmile se díky Ježíšově milosti začneme proměňovat v Jemu podobné, přestanou nás lákat věci jako krev, vnitřnosti a násilí a vyhneme se jim, jak jen to bude možné?