Vynechat navigaci.

Důvěra

Důvěřuj Bohu, a ne svým úžasným nápadům. Bible k tomu vede v Přísloví 3,5.6: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“

Důvěřovat znamená věřit, že Bůh udělá přesně to, co slíbil – že nás prohlásí za bezúhonné a odejme od nás všechny naše viny, jak je psáno v Bibli, Římanům 3,21.22 (SNC): „Dnes však už známe jinou cestu k věčnému životu než spoléhání se na vlastní dodržování Božích zákonů … Bůh sám, jak odpovídá jeho povaze, rozhodl se dát novou příležitost lidem, kteří svými vinami ztratili podíl na Boží slávě: odevzdat život do všech důsledků Kristu. Jaká to milost, že nic jiného není člověku zapotřebí.“

Pokud budeme plně důvěřovat Bohu, budeme zažívat dokonalý pokoj. Tak to čteme v Bibli, Izajáš 26,3: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“