Vynechat navigaci.

Bláznovství

Je nerozumné zavrhovat Boží existenci. O takových je psáno v Bibli, Žalm 14,1 (PBK): “Říká blázen v srdci svém: Není Boha.”

Nevěřící považuje Boží záležitosti za bláznovství. Bible to vysvětluje v 1. listu Korintským 2,14: “Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.”

Hlupák se nedokáže ovládat. V biblickém Přísloví 29,11 čteme: “Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.”

Hlupáci mluví příliš mnoho. I to můžeme číst v Bibli, Přísloví 10,8 (SNC): “Kdo je ve svém srdci moudrý, nechá si poradit, kdežto hloupý žvanil si natluče.” Přísloví 17,28: “I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.”