Vynechat navigaci.

Dobrá zpráva

Dobrá zpráva je poselství o Ježíši Kristu. V Bibli, Římanům 1,1–3 (SNC), je napsáno: “Milí přátelé, jako Kristův služebník posílám všem křesťanům v Římě srdečný pozdrav a přeji vám Boží milost a pokoj. Jak víte, byl jsem pověřen šířením radostné zprávy o Božím Synu Ježíši Kristu, zprávy, kterou z Božího vniknutí předpovídali už proroci. Tělesně je Kristus potomkem Davidovým, ve skutečnosti je však Synem samého Boha…”

Co je míněno touto dobrou zprávou? Odpověď nalezneme v Markově evangeliu 1,14.15 (SNC): “Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné poselství od Boha: ‚Konečně přišel čas a přiblížilo se Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh vzkazuje!‘”