Vynechat navigaci.

Dobro

Bůh uskutečňuje své dobré záměry i v záludnostech zla. V biblické knize Genesis 50,20 se říká: “Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro…” V jiném překladu Bible (SNC) je přímo vyjádřeno: “Zlo, které jste zosnovali, Bůh obrátil v dobro…”

Bůh může pro naplnění svých záměrů použít jakékoli prostředky, včetně těch zlých. V Bibli, Římanům 8,28 čteme: “Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.”