Vynechat navigaci.

Velikost

Jakým způsobem Bůh měří naši velikost? Chcete-li znát odpověď, nahlédněte do Markova evangelia 10,42–44: “Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: ‚Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech.‘”

Pravá velikost se měří službou. V Matoušově evangeliu 23,11.12 se praví: “Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.”