Vynechat navigaci.

Chamtivost

Blahobyt je často provázen chamtivostí, která může vést ke hříchu. Už první křesťané dostali napomenutí, List Jakubův 4,1.2 (SNC): “Co působí vzájemné hádky a boje mezi vámi? Není to snad ctižádost, která vás ovládá? Po mnohém toužíte, a přece nic nemáte. Chcete mít totéž, co druzí – i za cenu, že je ničíte, ale nemůžete toho dosáhnout. Bojujete a pletichaříte, zatímco byste se měli modlit.”

Bohatství může pokřivit náš postoj k materiálním věcem. V evangeliu podle Lukáše 12,15 Ježíš své posluchače upozorňuje: “…Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.”

Láska k penězům plodí zlo. Bible se jasně vyjadřuje v 1. listu Timoteovi 6,10: “Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.”