Vynechat navigaci.

Pomoc

V čase tísně můžeme očekávat Boží pomoc. Praví to Bible v Žalmu 46,2: “Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.”

Důležitou součástí křesťanského života je poskytování vzájemné pomoci. Učí nás to tak Bible, Galatským 6,2: “Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.”

Bůh uslyší tvé volání o pomoc. Je to uvedeno v Bibli, Žalm 22,25: “Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal.”