Vynechat navigaci.

Blud

Jak zabránit náchylosti k bludům? Poradí nám Bible, Koloským 2,6.7: “Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.”