Vynechat navigaci.

Manželé

Jak zní základní biblická pravidla pro ženaté muže? Hlavní povinností muže je milovat svou ženu. Jsou k tomu vybízeni v Bibli v Efezským 5,25: “Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval.”

Ženatí muži by měli své ženy také ctít. I to po mužích požaduje Bible, 1. list Petrův 3,7: “Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.”

Muži by se měli starat o své rodiny. Bible, 1. Timoteovi 5,8, se v tomto směru vyjadřuje nekompromisně: “Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.”

Mladí muži by se neměli strachovat kvůli svému věku. Jsou jim určena tato slova, 1. Timoteovi 4,12: “Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.”