Vynechat navigaci.

Nemožné

Bůh nezná slovo nemožné. Je to doloženo v evangeliu podle Lukáše 18,27: „Odpověděl (Ježíš): ‚Nemožné u lidí je u Boha možné.‘“

S vírou je možné všechno. I to praví Bible, Marek 9,23: „…Všechno je možné tomu, kdo věří.“