Vynechat navigaci.

Dojmy

Dojmy, jež jsou vyvolané pouze vzhledem člověka, mohou být zavádějící. Upozorňuje na to Bible, 1. Samuelova 16,7: „Hospodin však Samuelovi řekl: ‚Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.‘“

Boha neobelstíme tím, že se budeme snažit vyvolat falešné dojmy. V Bibli, v Lukášově evangeliu 16,15, Ježíš říká: „Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.“