Vynechat navigaci.

Krvesmilství

Bible zakazuje krvesmilství. Biblická kniha Leviticus 18,6 tento zákaz jednoznačně vyjadřuje: „Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých blízkých příbuzných, aby odkryl její nahotu.“