Vynechat navigaci.

Inspirace/Vnuknutí

Co znamená vnuknutí v biblickém pojetí? Dozvíme se to v 2. listu Timoteovi 3,16: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“

Vnuknutí potvrzuje, že Bůh je svrchovaným původcem Bible. Bible to vysvětluje v 2. listu Petrově 1,20.21: „Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“