Vynechat navigaci.

Urážky

Naše odezva na urážky by měla být uvážená a kontrolovaná. V biblické knize Přísloví 12,18 čteme: „Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí.“