Vynechat navigaci.

Bezúhonnost

Bezúhonnost znamená, že si plně stojíme za tím, co říkáme. Žalmista v Žalmu 25,21 praví: „Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe.“

Bohatství je jednou z nejnáročnějších zkoušek bezúhonnosti. V Bibli, v Lukášově evangeliu 16,10.11, je psáno: „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství?“