Vynechat navigaci.

Zastrašení

Zastrašení překonáme jedině důvěrou v Ducha svatého. Je to napsáno v Bibli, 2. Timoteovi 1,7: „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“