Vynechat navigaci.

Šperky

Jaké místo zaujímá krása v lidském životě? Opravdová krása se skrývá v nitru člověka a pozitivně působí na druhé. V Bibli v 1. listu Petrově 3,3.4 (NPBK) je psáno: „Vaší ozdobou ať není to, co je vnější – zaplétání vlasů, ověšování zlatem nebo navlékání šatů – ale ten skrytý člověk srdce oděný nepomíjivostí krotkého a pokojného ducha, jenž je velmi drahý před Bohem.“

Pravá krása není soběstředná. Na jiném místě v Bibli, v 1. Timoteovi 2,9.10, jsou zapsána tato slova: „Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.“

Pravá krása pochází od Boha. Překladatelé Bible ji vystihují slovem „vlídnost“, Žalm 90,17: „Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi… ”