Vynechat navigaci.

Běžci

Běžcům a chodcům Bůh dává zvláštní zaslíbení o obnově jejich síly. Toto zaslíbení je v Bibli vyjádřeno v knize Izajáš 40,29–31: „On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“