Vynechat navigaci.

Posuzování

Posuzujme ostatní podle Božích měřítek spravedlnosti. V biblické knize Izajáš 11,3–5 můžeme číst: „Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.“

Jestliže odsuzuješ ostatní, budeš také odsouzen. Matoušovo evangelium 7,1.2 nám proto radí: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“

Odsouzení je však na místě, jestliže se mezi věřícími vyskytne hříšné jednání. V Bibli, 1. Korintským 5,12 (SNC), se píše: „Soudit nekřesťany – na to právo nemáte, ty ať soudí Bůh. Ale z našich řad musí být takový člověk vyloučen!“