Vynechat navigaci.

Životní styl

Náš životní styl by se měl vyznačovat ukázněností. Vybízí nás k tomu Bible, 1. Korintským 9,24.25: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.“

Náš životní styl by také měl být v souladu s Božím slovem. V Bibli, 2. Timoteovi 2,15, je psáno: „Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.“