Vynechat navigaci.

Půjčky

Co nám Bible připomíná ohledně půjčování peněz? Přečtěme si Přísloví 22,7: „Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.“

Pokud se rozhodneš ručit za něčí půjčky, buď opatrný. Radí nám to Bible v Přísloví 22,26.27: „Nebuď mezi těmi, kdo dají druhému ruku, kdo se zaručují za půjčku, nemáš-li čím splatit; proč ti má někdo vzít pod tebou lůžko?“

Co Písmo říká o splácení půjček? Podívejme se do Listu Římanům 13,7.8 (SNC): „Dávejte tedy každému, co mu náleží: Komu daň – tomu daň, komu clo – tomu clo, komu úcta – tomu úcta, komu čest – tomu čest. Nedělejte si dluhy. Jediný dluh nikdy nesplatíte: vzájemnou lásku mezi vámi. Kdo druhé lidi miluje, ten plní zákon.“