Vynechat navigaci.

Oddanost

Opravdový přítel se vyznačuje oddaností. Čteme o tom v Bibli, Přísloví 17,17: „V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“

Naše oddanost Bohu se nedá rozdělit. Vysvětluje to evangelium podle Matouše 6,24: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“