Vynechat navigaci.

Prostředník

Ježíš přemosťuje propast hříchu, která nás dělí od Boha. Je to vyjádřeno v Bibli, 1. Timoteovi 2,5.6 (SNC): „Je totiž jenom jeden Bůh pro všechny lidi a jenom jeden, který Boha a lidi navzájem spojuje, člověk Ježíš Kristus. Ten dal svůj život za celé lidstvo. Tuto zprávu Bůh ve vhodný čas oznámil světu.“

Ježíš nás reprezentuje před Bohem. Je stále připraven zasáhnout v náš prospěch, Židům 7,25: „Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“