Vynechat navigaci.

Zapamatování

Písmo, které jsme si zapamatovali, je obranou proti hříchu. Dokládá to Bible v Žalmu 119,11: „Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.“