Vynechat navigaci.

Pohnutky

Bůh je schopen odhalit naše skutečné pohnutky. Nic se před ním nedá skrýt. V biblické knize Jeremiáš 17,9.10 (SNC) můžeme číst: „Lidské srdce je nejzrádnější a nejúskočnější ze všech věcí. Je zcela nevypočitatelné a hloubku jeho špatnosti nelze odhadnout. Já však jako Hospodin hledím právě na srdce a prověřuji úmysly a pohnutky každého člověka. S každým zúčtuji podle jeho jednání a skutků, jak si zaslouží.“

Pokud chceme, aby naše modlitba byla zodpovězena, je nezbytné mít správné pohnutky. Bible to vyjadřuje jasně, List Jakubův 4,3: „Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.“