Vynechat navigaci.

Vražda

Boží přikázání vraždu zakazují. V biblické knize Deuteronomium 5,17 je rezolutně řečeno: „Nezabiješ.“

Zloba může ve svém důsledku způsobit totéž, co vražda. Přečtěte si Ježíšova slova zapsaná v Matoušově evangeliu 5,21.22: „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.“