Vynechat navigaci.

Zanedbávat

Když budeme zanedbávat Boha a jeho slovo, může to těžce poškodit celý náš život. Podotýká to Bible, Matouš 7,26: „Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.“

Zanedbávat Boží přikázání znamená neposlouchat Boha jako původce těchto přikázání. V evangeliu podle Marka 7,9 je smutné konstatování: „A ještě řekl: ‚Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!‘“

Pokud člověk zanedbává dobré skutky, je to stejný hřích, jako kdyby konal zlo. V Bibli, List Jakubův 4,17, je jasně vyjádřeno: „…Kdo ví, co je dobré činit, a nečiní, má hřích.“