Vynechat navigaci.

Příležitosti

Bůh nám poskytuje příležitosti podělit se o evangelium s ostatními. Apoštol Pavel to v Bibli vyjádřil takto, Efezským 3,7 (SNC): „Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.“

Někdy tato příležitost přichází až s těžkostmi, které musíme překonávat. Příklad je uveden v Bibli, Filipským 1,14: „…mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží.“