Vynechat navigaci.

Obyčejné

Bůh si vybírá pro službu ve svém království obyčejné lidi. Je to napsáno v Bibli, 1. Korintským 1,27: „…ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“