Vynechat navigaci.

Minulost

Minulost je plná dobrých rad a poučení, jež jsou pro dnešek velmi cenné. V Bibli to vyjádřil apoštol Pavel v 1 listu Korintským 10,11: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků.“

Zapomeň na to nedobré ze své minulosti. I Bible nás vede k tomu, abychom nechali minulost za sebou, Filipským 3,13: „Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou.“