Vynechat navigaci.

Vytrvalost

Vytrvalost je vlastnost opravdových věřících. V Bibli je to uvedeno v evangeliu podle Marka 13,13: „Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“

Vytrvalostí se prokazuje opravdová víra. Vytrvalost nás sice nezachrání, ale skrze ni se zjeví naše věrnost, Židům 3,6 (SNC): „Kristus však jako Boží Syn je naším Pánem a zůstane jím, jestliže si až do konce zachováme pevnou jistotu a radostnou naději.“

Těm, kdo vytrvají, je zaslíbeno vítězství. Tak to vyjádřil apoštol Pavel v listu Filipským 3,13–15: „Bratři, opravdu si nenamlouvám, že bych již byl u cíle, ale o jedno mi jde: nechávám všechno za sebou upírám se jen k tomu, co je přede mnou. Mířím přímo k cíli, kde mne čeká věnec vítězů – nový život, ke kterému mne Bůh prostřednictvím Ježíše Krista povolal.“