Vynechat navigaci.

Filozofie

Bible se staví proti všem životním filozofiím, které jsou založeny pouze na lidských myšlenkách a prožitcích. „Pavel sám byl vynikajícím filozofem, neodsuzuje filozofii jako takovou, ale učení, které ‚nachází‘ odpovědi na životní otázky v humanismu, nikoli v Kristu“ (SNC), Koloským 2,8: „Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“