Vynechat navigaci.

Priority

Když přijmu Boží priority za své, pak platí zaslíbení, že mne Bůh bude provázet životem. Bible v Přísloví 3,5.6 radí: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“

Pokud jsou naše priority v pořádku, pak se nemusíme ničeho obávat. Je to uvedeno v Bibli, Matouš 6,33: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“