Vynechat navigaci.

Rozvoj

Duchovní rozvoj závisí na Bohu. Tak je to psáno v Bibli, Filipským 1,6: „A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“

Duchovní rozvoj je proces, ve kterém se nesmíme vzdát. Vyžaduje opravdové úsilí. Apoštol Pavel jej popsal těmito slovy, Filipským 3,13.14 (SNC): „Bratři, opravdu si nenamlouvám, že bych již byl u cíle, ale o jedno mi jde: nechávám všechno za sebou a upírám se jen k tomu, co je přede mnou. Mířím přímo k cíli, kde mne čeká věnec vítězů – nový život, ke kterému mne Bůh prostřednictvím Ježíše Krista povolal.“