Vynechat navigaci.

Hádky

Domýšlivost, jež se projevuje v hodnocení vlastních nápadů, podněcuje hádky. Již ve starozákonní knize Přísloví je zapsáno, že „ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost“. (Př 13,10)

Hloupé diskuze o nedůležitých otázkách vedou k hádkám. Bible, Titovi 3,9 (SNC), radí: „Nenech se zatáhnout do debat o neřešitelných otázkách a sporných teologických myšlenkách a nepouštěj se do hašteření o závažnost židovského zákona; není to k ničemu a nikam to nevede, jen k hádkám.“

Hádky jsou také způsobeny špatnými touhami. Bible o tom hovoří v Listu Jakubově 4,1: „Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů?