Vynechat navigaci.

Pamatování

Pamatuj na to, jak nás Bůh v minulosti vedl. V Bibli, Deuteronomium 8,2, je přikázáno: „Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.“

Pamatuj na to, abys – ještě dokud jsi mladý – Boha stavěl na první místo. Tak nám to radí moudrý Šalomoun v biblické knize Kazatel 12,1 (SNC): „Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého mládí, dříve, než přijdou zlé dny a než se dostaví léta, ve kterých řekneš: ‚Vůbec se mi to už nelíbí!‘“

Pamatuj na svatý Boží den. Vždyť jedno z Božích přikázání zní, Exodus 20,8-10: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.“