Vynechat navigaci.

Představitelé

Křesťané jsou oficiální představitelé Ježíše Krista. Jako věřící jsme Kristovi velvyslanci poslaní do světa s jeho poselstvím o usmíření, 2. Korintským 5,20: „Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem.“

Křesťanův život je jako otevřený dopis. Apoštol Pavel nás na to upozorňuje v 2. Korintským 3,2.3 (SNC): „Naším nejlepším vysvědčením jste přece vy sami! Inkoust a papír mohou lhát, ale jak změnil Kristus naše životy, to může každý vidět na vlastní oči. Vy jste Kristův dopis, který je psán ne perem, ale Božím Duchem; ne na papír, ale na živá lidská srdce.“