Vynechat navigaci.

Pověst

Dobrá pověst je hodnotnější než bohatství. V Bibli, Přísloví 22,1 (SNC), je psáno: "Dobré jméno je nad všechno bohatství a uctivý respekt je víc než zlato a stříbro."

Když vyzradíš něčí tajemství, přinese ti to zlou pověst. Upozorňuje na to Přísloví 25,9.10 (SNC): "Máš-li spor se svým bližním, vyřiď si ho sám a nevynášej při tom tajemství někoho jiného; dozvěděl by se to a svými pomluvami by se obrátil proti tobě."

Jaké přednosti mohou zaručit dobrou pověst? V Bibli, Přísloví 22,4, je jmenována skromnost a úcta před Bohem: "Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život."

Úctu a respekt si získávají lidé šlechetní. V Přísloví 11,16 můžeme číst: "Ušlechtilá žena se drží cti, kdežto ukrutníci se drží bohatství."

Je dobré mít pověst toho, kdo dobře odvádí svoji práci. O něm Bible říká, Přísloví 22,29 (SNC): "Věz, že zdatný a pečlivý pracovník nezůstane u bezvýznamné práce, ale získá si postavení."