Vynechat navigaci.

Riskování

Žít v moci Kristově znamená riskovat. Všechna rizika, jimiž procházíme, jsou pro Boha příležitostí zjevit Kristovu moc a přítomnost v nás. Apoštol Pavel v 2. listu Korintským 4,10–12 (SNC) napsal: „Utrpení a smrt se nám nevyhýbají, jako se nevyhnuly Kristovi. Dnes a denně nám hrozí mučednická smrt kvůli Ježíšovu jménu, ale právě v takové situaci se na nás nejzřetelněji projevuje Ježíšův život. Naším údělem je umírat, abyste vy žili.“