Vynechat navigaci.

Sobectví

Sobectví je ve svém důsledku sebezničující. V Bibli, Marek 8,36.37, je to vyjádřeno otázkou: „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?“

Sobecké touhy způsobují většinu problémů mezi lidmi. Bible dokládá, že se vyskytovaly i mezi prvními křesťany, List Jakubův 4,3: „Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.“

Na sobectví existuje lék – odevzdat se plně Kristu. Apoštol Pavel to popsal těmito slovy, Galatským 2,20: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“