Vynechat navigaci.

Stud

Pokud se někdo z vás stydí za svou víru v Boha, i Ježíš se za něj bude stydět, až podruhé přijde na tuto zem. V Bibli, evangeliu podle Lukáše 9,26, je totiž psáno: „Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.“

Nikdy bychom se neměli stydět za evangelium – vždyť má moc zachránit každého, kdo mu věří. V Bibli můžeme číst vyznání apoštola Pavla, Římanům 1,16: „Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří…“