Vynechat navigaci.

Ticho

Někdy je lépe slova vyjádřit tichem. Věděli to i Jóbovi přátelé, kteří soucit s jeho bolestí projevili mlčením. Čteme o tom v Bibli, Jób 2,13 (SNC): „Pak se posadili kolem Jóba a sedm dní a sedm nocí mu dělali mlčenlivou společnost, neboť pro tak velké utrpení nedokázali najít vhodná slova.“

Tichostí můžeme vyjádřit svou úctu k Bohu. V Bibli Bůh hlučné lidi rázně napomenul, Žalm 46,10: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.“

Úcta si vyžaduje tichost. V Bibli, Abakuk 2,20, je napsáno: „Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním, celá země!“