Vynechat navigaci.

Svobodný

Jak manželství, tak schopnost žít bez partnera jsou Božím darem. Žádný není lepší než ten druhý a oba jsou cenné při uskutečňování Božích záměrů. Apoštol Pavel to v Bibli vyjádřil v 1. Korintským 7,6.7 (SNC): „Tím samozřejmě manželství nikomu nenařizuji, jenom k němu vyslovuji souhlas. Pochopitelně bych byl rád, kdyby měl každý takovou svobodu zříci se ho, jako mám já. Ale Bůh nedává všem stejný dar: jednomu dá to, jinému ono.“

Dobrým důvodem, proč zůstat svobodný, je možnost více se zaměřit na Krista a službu pro něj. V Bibli nás apoštol Pavel vybízí, 1 Korintským 7,29–32 (SNC): „Hlavně nesmíme zapomínat, že před sebou nemáme už mnoho času. Ať tedy manželku máš nebo nemáš, ať jsi smutný nebo se raduješ, nedej se tím zdržovat od Božího díla. Užívej s radostí všeho dobrého, co svět nabízí, ale mysli na to, že nic z toho nepotrvá věčně, a nezabydluj se ve světě, který dnes je a zítra být nemusí. Byl bych rád, abyste si sami nepřidávali starostí. Svobodný může věnovat svůj čas Božímu dílu.“