Vynechat navigaci.

Společnost

Opravdoví křesťané by neměli splývat s davem. Měli by mít na lidi ve světě kladný vliv, stejně jako koření dává potravě vynikající chuť. Ježíš v evangeliu podle Matouše 5,13.14 prohlašuje: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? … Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.“

Ježíš odmítl hodnoty společnosti. Podle něho pramení význam člověka ze služby. V Bibli, evangeliu podle Matouše 23,11.12, jsou jeho slova (SNC): „Největší mezi vámi je ten, kdo všem slouží. Kdo má o sobě příliš dobré mínění, bude zklamán a snížen. Pokorní však budou povýšeni.“

Ježíš nás varuje, abychom se nepřizpůsobovali společnosti. V Bibli, 1. list Janův 2,15–17, je totiž psáno: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.“