Vynechat navigaci.

Samota

Někdy potřebujeme být sami, abychom se v ústraní vypořádali se svou bolestí. Také o Ježíši, když mu řekli o mučednické smrti Jana Křtitele, je v Bibli psáno, evangelium podle Matouše 14,13: „Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám.“

Chvíle v samotě a na modlitbách budují životně důležitý vztah a dávají nám sílu zvládnout překážky a úkoly, které nám život staví do cesty. V Bibli je o Ježíši řečeno, Matouš 14,23: „Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil.“ Podobně píše také Marek, evangelium podle Marka 1,35: „Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“

Ježíš musel vstát velmi časně, aby mohl být chvíli sám. V Bibli, evangeliu podle Lukáše 4,42, je zpráva: „Časně ráno opustil Ježíš dům a vyhledal si osamělé míso. Lidé ho všude hledali..“ Jestliže Ježíš potřeboval k modlitbě a občerstvení samotu, čím více to platí o nás?