Vynechat navigaci.

Výprask

Důsledná, láskyplná výchova dovede děti k vlastní sebekázni. Proto je v Bibli zapsáno, Přísloví 29,15 (SNC): „Prut a napomínání otevírají cestu k moudrosti, ale nezdárný syn je k hanbě rodičům.“