Vynechat navigaci.

Duchovní ukázněnost

Duchovní ukázněnost nás udržuje duchovně v pořádku. Apoštol Pavel v Bibli prohlašuje, že duchovní zdraví je ještě důležitější než tělesné, 1. Timoteovi 4,7.8: „Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.“

K čemu je dobrá duchovní ukázněnost? Pomáhá nám soustředit se na běh života. V Bibli je křesťanský život přirovnán k závodu, 1. Korintským 9,24–27 (SNC): „A teď se podívejte na sportovce: v závodě může zvítězit jen jeden, i když o to samozřejmě usilují všichni. Snažte se tedy, abyste to byli vy, kdo zvítězí! To ovšem vyžaduje – jako od každého špičkového sportovce – tvrdý trénink a odříkání! … Musíme to brát tím vážněji, když v našem případě jde o věčnost. I váš a můj život je závod a zápas, a to nikoli pro pouhou zábavu. Proto … se trénuji v ukázněnosti, aby se snad nestalo, že bych kázal druhým a sám v boji podlehl.“

Duchovní ukázněnost nás zbavuje všeho, co je zbytečné a co nás odvádí od Ježíše. Bible nás v listu Židům 1,1 povzbuzuje (SNC): „To je ten velký zástup těch, kteří osvědčili svou víru. Odložme proto všechno, co nás tíží a zdržuje, i hřích, ve kterém můžeme snadno uvíznout, a vytrvale pospíchejme k cíli.“